Azeri temilikçi villada malsahibine siktiriyor


Azeri temizlikçi mal sahibine daha fazla karşı koyamayıp içine alıyor.